ประกาศข่าว

โรงพยาบาลอู่ทอง

ประกาศเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทผ้า จำนวน 12 รายการ

รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ

แบบ ปปช.7.pdf

วันที่ประกาศ: 2016-12-14


ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์.pdf

วันที่ประกาศ: 2016-12-02


ประกาศเปิดเผยราคากลางการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร

รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ

การเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (1).pdf

วันที่ประกาศ: 2016-11-07


ประกาศเปิดเผยราคากลางการเช่าเครื่องก๊อปปี้ปริ้น

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

การเช่าเครื่องก๊อปปี้ปริ้น.pdf

วันที่ประกาศ: 2016-11-07


ประกาศเปิดเผยราคากลางการเช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ตารางแสดงวงเงิน การใช้อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง.pdf

วันที่ประกาศ: 2016-10-31


ประกาศเปิดเผยราคากลางการจ้างเหมาจัดทำคู่มือ สื่อประชาสัมพันธ์

รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ

แบบ ปปช.7ตารางแสดงวงเงิน จัดจ้างเหมาจัดทำคู่มือสื่อประชาสัมพันธ์.pdf

วันที่ประกาศ: 2016-09-27


ประกาศเปิดเผยราคากลางซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 Switch) ขนาด 24 ช่อง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

แบบปปช.7ตารางแสดงวงเงิน จัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ.pdf

วันที่ประกาศ: 2016-09-27


ประกาศเปิดเผยราคากลางจัดจ้างเหมาทำการตีเส้นการจอดรถยนต์และเครื่องหมายจราจร ภายในโรงพยาบาลอู่ทอง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ตารางแสดงวงเงิน การตีเส้นจราจร.pdf

วันที่ประกาศ: 2016-09-20


ประกาศเปิดเผยราคากลางจัดซื้อไมค์ประชุม พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ปปช.7 คุณลักษณะเฉพาะไมค์ประชุม.pdf

วันที่ประกาศ: 2016-08-19


ประกาศเปิดเผยราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานตู้สาขาโทรศัพท์ IP PBX พร้อมระบบ

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ปปช.7 ตารางแสดงวงเงิน.ตู้สาขาโทรศัพท์.pdf

วันที่ประกาศ: 2016-08-03


ประกาศเปิดเผยราคากลางจัดซื้อเครื่องนับเม็ดยา

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

แบบ ปปช.7.pdf

วันที่ประกาศ: 2016-07-22


ประกาศเปิดเผยราคากลางจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ผ้า)

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ตาราง ปปช.7.pdf

วันที่ประกาศ: 2016-07-12


ยกเลิกประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี ลงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2559 เรื่องสอบราคาจัดซืื้อครุภัณฑ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาลอู่ทอง

รายละเอียดประกาศข่าว..

File0001.PDF

วันที่ประกาศ: 2016-07-04


ประกาศเปิดเผยราคากลางครุภัณฑ์ทางการแพทย์ของโรงพยาบาลอู่ทอง

รายละเอียดประกาศข่าว..

File0001.PDF

วันที่ประกาศ: 2016-07-04


ประกาศเปิดเผยราคากลางครุภัณฑ์ทางการแพทย์ของโรงพยาบาลอู่ทอง

1. เครื่องวัดความยาวลูกตาด้วยคลื่นความถี่สูง(A-Scan) 2. เครื่องวัดสายตาและวัดความโค้งกระจกตาแบบอัตโนมัติ(Auto Ref-Keratometer) 3. เครื่องวัดความดันลูกตา(Auto tension) 4. เครื่องวัดความดันและออกซิเจนในเลือดอัตโนมัติ(Patient Monitor)(M-4)

File0002.PDF

วันที่ประกาศ: 2016-06-30


ประกาศเปิดเผยราคากลางครุภัณฑ์ทันตกรรมของโรงพยาบาลอู่ทอง

1. ยูนิตทำฟัน 2. เครื่องเอกซเรย์ฟันในช่องปากระบบดิจิตอล(X-15)

File0001.pdf

วันที่ประกาศ: 2016-06-30


จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ให้โรงพยาบาลอู่ทอง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

1459392900_ตารางแสดงวงเงิน.2.pdf

วันที่ประกาศ: 2016-03-31


จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ให้โรงพยาบาลอู่ทอง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

1459392900_ตารางแสดงวงเงิน.3.pdf

วันที่ประกาศ: 2016-03-31


โครงการส่งเสริมการใช้ยาเบญจอำมฤตย์ในการรักษาผู้ป่วยมะเร็งตับอย่างยั่งยืน

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

1459392900_ตารางแสดงวงเงิน.4.pdf

วันที่ประกาศ: 2016-03-31


ขายพัสดุชำรุด โดยวิธีทอดตลาด

รายละเอียดประกาศข่าว..

ขายพัสดุชำรุด.pdf

วันที่ประกาศ: 2016-02-24


เปิดเผยราคากลางจัดจ้างติดตั้งตะแกรงตาข่ายกันนก

เปิดเผยราคากลางจัดจ้างติดตั้งตะแกรงตาข่ายกันนก โดยวิธีตกลงราคา

เปิดเผยราคากลาง.zip

วันที่ประกาศ: 2016-02-19


ประกาศการเปิดเผยราคากลางวัสดุงานบ้านงานครัว (ผ้า)

ประกาศการเปิดเผยราคากลางวัสดุงานบ้านงานครัว (ผ้า) รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ราคากลาง_วัสดุงานบ้านงานครัว.pdf

วันที่ประกาศ: 2016-01-05


ประกาศการเปิดเผยราคากลางวัสดุเครื่องแต่งกาย (ผ้า)

ประกาศการเปิดเผยราคากลางวัสดุเครื่องแต่งกาย (ผ้า) รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ราคากลาง._วัสดุเครื่องแต่งกาย_docx.pdf

วันที่ประกาศ: 2016-01-05


สอบราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ไม่น้อยกว่า 300 mA

จังหวัดสุพรรณบุรีมีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ไม่น้อยกว่า 300 mA โรงพยาบาลอู่ทอง รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ

สอบราคาเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่.pdf

วันที่ประกาศ: 2015-10-27


ประกาศเปิดเผยราคากลางจัดจ้างทำและติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ ในอาคารอโรคยาศาล

การเปิดเผยราคากลางการจัดจ้างทำและติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ ในอาคารอโรคยาศาล ของโรงพยาบาลอู่ทอง โดยวิธีตกลงราคา

1446446132_ตารางแสดงวงเงิน.pdf

วันที่ประกาศ: 2015-10-19


ข้อมูลทั่วไป

ทำความรู้จักกับโรงพยาบาลอู่ทองประวัติ

ประวัติของโรงพยาบาลอู่ทอง ตั้งแต่ได้รับบริจาคที่ดิน รวมถึงการได้รับบริจาคต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

คลิ๊กเพื่ออ่านเพิ่มเติม..

อาณาเขต

อาณาเขตของอำเภออู่ทอง

คลิ๊กเพื่ออ่านเพิ่มเติม..

ลักษณะภูมิประเทศ

ลักษณะภูมิประเทศของอำเภออู่ทอง

คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ..

ขอบเขตบริการ

ขอบเขตบริการของโรงพยาบาลอู่ทอง

คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ..

บริการ

บริการต่างๆ ของโรงพยาบาลอู่ทอง

ตรวจสอบสิทธิ์

ตรวจสอบสิทธิ์การรับบริการในเครือข่าย

ตรวจรักษา

เข้ารับบริการตรวจรักษาตามนโยบายรัฐบาล

รับ-ส่งต่อผู้ป่วย

บริการรับ-ส่งผู้ป่วยทั้งกรณีฉุกเฉินและไม่ฉุกเฉิน

ให้คำปรึกษา

ให้บริการคำปรึกษาต่างๆ ทั้งด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจ

ยืมอุปกรณ์ทางการแพทย์

บริการให้ยืมอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยที่ต้องการอุปกรณ์

ห้องพักพิเศษ

บริการห้องพักพิเศษสำหรับผู้ป่วยที่ต้องการดูแลแบบพิเศษ

ตรวจสุขภาพประจำปี

บริการตรวจสุขภาพประจำปี

ออกตรวจถึงบ้าน

บริการตรวจเยี่ยมผู้ป่วยถึงที่บ้าน

สปา

บริการนวดสปา นวดน้ำมัน อบตัว เพื่อสุขภาพ

บริการอื่นๆ อีกมากมาย

สามารถเข้ารับบริการหรือสอบถามได้ที่โรงพยาบาลอู่ทอง

ผู้บริหาร

ผู้บริหารของโรงพยาบาลอู่ทอง

“แพทย์หญิงสมพิศ จำปาเงิน”

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอู่ทอง

“แพทย์หญิงบุษบง อารยะปราการ”

หัวหน้าฝ่ายองค์กรแพทย์

“นางสิริเกศ ชื่นนิติกุล”

หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล

“เภสัชกรหญิงฉวีวรรณ ม่วงน้อย”

หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน

“นายวีระชัย แสวงหา”

หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

“นายสายันต์ เปี่ยมทองคำ”

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

“ทันตแพทย์หญิงพิมลพรรณ เหลืองเวชการ”

หัวหน้าฝ่ายทันตสาธารณสุข

“นางสาวมณีรัตน์ ทองดีพันธ์”

หัวหน้าฝ่ายศูนย์ประสานการเงิน

“นายวิระศักดิ์ อารมณ์สวะ”

หัวหน้าฝ่ายชันสูตรสาธารณสุข

“นางสาวผาสุข กัลย์จารึก”

หัวหน้าฝ่ายเวชศาสตร์ครอบครัว

“นายธีรยุทธ โพธิกุล”

หัวหน้าฝ่ายรังสีวินิจฉัย

“นางสาวนนทกร บุญบำรุง”

หัวหน้าฝ่ายกายภาพบำบัด

ภาพประทับใจ

รวมภาพต่างๆ ที่น่าประทับใจในโรงพยาบาลอู่ทอง

การแพทย์แผนไทย

การแพทย์แผนไทยของโรงพยาบาลอู่ทอง และยาสมุนไพรที่ผลิตในโรงพยาบาล

ต้นแบบแพทย์แผนไทย...อู่สมุนไพรที่อู่ทอง

เรื่องเล่าต้นแบบ สารคดีชุด พื่นที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติด้านการแพทย์แผนไทย

Web Application

ซอฟต์แวร์เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างโรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

ติดต่อโรงพยาบาล

แผนที่สถานที่ตั้งโรงพยาบาลอู่ทอง

220 ม.15 ถ.มาลัยแมน ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160

035-565470

035-565440,035-551422