ประกาศข่าว

โรงพยาบาลอู่ทอง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

ประกาศ22กพ62.pdf

วันที่ประกาศ: 2019-02-22


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2562 แบบ สขร.1

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2562.pdf

วันที่ประกาศ: 2019-02-06


เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562.pdf

วันที่ประกาศ: 2019-01-30


ประกาศการทำลายแฟ้มเวชระเบียน

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

ประกาศ การทำลายเวชระเบียน.pdf

วันที่ประกาศ: 2019-01-28


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2561 แบบ สขร.1

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2561.pdf

วันที่ประกาศ: 2019-01-07


ขอเผยแพร่มาตรการ กลไกในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

มาตรการ กลไกในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-12-27


แจ้งการได้รับการจัดสรรงบลงทุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

แจ้งการได้รับการจัดสรรงบลงทุน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-12-24


รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-12-18


รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ แบบ สขร.๑

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2561 แบบ สขร.1.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-12-17


รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ แบบ สขร.๑

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561 แบบ สขร.1.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-12-17


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการฉายรังสีสมุนไพร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

บ.ซินเจอร์จี เฮลท์ 13 ธค.61.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-12-13


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการภายนอก

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

ประกาศชนะe-bidlab.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-11-16


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

พรชัยอิเล็คทรอนิคส์ 16 พย.61.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-11-16


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียนรถยนต์ กบ 6370 นนทบุรี จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

บ.โตโยต้า 14 พย.61.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-11-14


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภททุ่นสว่านกระแทก จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

ร้านชัยยงการช่าง 13 พย.61.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-11-13


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทถังพลาสติก จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

ส่องแสงพาณิชย์ 13 พย.61.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-11-13


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทถ่านชาร์ท จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

สุวัฒน์แอร์ 12 พย.61.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-11-12


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทน้ำยาทำความสะอาดพื้น จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

หจก.รุ่งแสงทรัพย์ 12 พย.61.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-11-12


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียนรถยนต์ กค 7495 สุพรรณบุรี จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

บ.โตโยต้า 7 พย.61.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-11-07


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียนรถยนต์ กง 4693 สุพรรณบุรี จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

บ.โตโยต้า 6 พย.61.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-11-06


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทเหล็กแผ่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

ร้านเหล็กอู่ทอง 6 พย.61.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-11-06


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภทโปรแกรม BMS-HOSxP Activation ปี 2562 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

บ.บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-11-06


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ วัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

หจก.ฮุ้งเซ้งการไฟฟ้า 5 พย.61.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-11-05


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทรางสายไฟพลาสติก จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

ร้านเปี๊ยกการไฟฟ้า 5 พย.61.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-11-05


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประเภทแก๊สหุงต้ม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

หจก.จันทนา แอล พี.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-11-05


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาย้ายเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

หจก.ฮุ้งเซ้งการไฟฟ้า 2 พย.61.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-11-02


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ วัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

ร้านส่องแสงพาณิชย์ 2 พย.61.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-11-02


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียนรถยนต์ กง 4343 สุพรรณบุรี จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

บ.โตโยต้า 2 พย.61.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-11-02


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุบริโภค ประเภทข้าวสารหอมปทุม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

ตั้งเอี่ยมเส็ง 30 ตค.61.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-10-30


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

สามช่างชาย 30 ตค.61.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-10-30


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ วัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

เจริญชัยอิเล็คทริค ตค.61.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-10-30


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

สุพรรณพัสดุและครุภัณฑ์ 30 ตค.61.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-10-30


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

เจริญกิจการพิมพ์ ตค.61.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-10-30


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ วัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

จุฑาภรณ์ 30 ตค.61.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-10-30


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

ธีระภัณฑ์ 26 ตค.61.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-10-26


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประเภทแก๊สหุงต้ม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

จันทนา แอล พี 25 ตค.61.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-10-25


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

สุวัฒน์แอร์ 25 ตค.61.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-10-25


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

หจก.ลิ้มล่งฮวด 19 ตค.61.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-10-19


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ วัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

เจริญชัยอิเล็คทริค 18 ตค.61.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-10-18


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทน้ำยาทำความสะอาดพื้น จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

รุ่งแสงทรัพย์ 18 ตค.61.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-10-18


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวฺิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

สุพรรณพัสดุและครุภัณฑ์ 18 ตค.61.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-10-18


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

จุฑาภรณ์ 18 ตค.61.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-10-18


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทถุงขยะ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

พ.พยุง SHOP 18 ตค.61.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-10-18


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาลิฟท์ ตึกอำนวยการ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

บ.ลิฟท์ไทยเทค 17 ตค.61.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-10-17


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

สามช่างชาย 17 ตค.61.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-10-17


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

เปี๊ยกการไฟฟ้า 17 ตค.61.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-10-17


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทแม็กเนติก ขนาด 3 เฟส จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

เปี๊ยกการไฟฟ้า11 ตค.61.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-10-11


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ประเภทเครื่องชั่งน้ำหนัก จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

ส่องแสงพาณิชย์ 9 ตค.61.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-10-09


เผยแพร่แผนจัดจ้างLAB

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

เผยแพร่แผนจัดจ้างLAB.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-10-05


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 40 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

เอี่ยมเจริญ 4 ตค.61.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-10-04


ข้อมูลทั่วไป

ทำความรู้จักกับโรงพยาบาลอู่ทองประวัติ

ประวัติของโรงพยาบาลอู่ทอง ตั้งแต่ได้รับบริจาคที่ดิน รวมถึงการได้รับบริจาคต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

คลิ๊กเพื่ออ่านเพิ่มเติม..

อาณาเขต

อาณาเขตของอำเภออู่ทอง

คลิ๊กเพื่ออ่านเพิ่มเติม..

ลักษณะภูมิประเทศ

ลักษณะภูมิประเทศของอำเภออู่ทอง

คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ..

ขอบเขตบริการ

ขอบเขตบริการของโรงพยาบาลอู่ทอง

คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ..

บริการ

บริการต่างๆ ของโรงพยาบาลอู่ทอง

ตรวจสอบสิทธิ์

ตรวจสอบสิทธิ์การรับบริการในเครือข่าย

ตรวจรักษา

เข้ารับบริการตรวจรักษาตามนโยบายรัฐบาล

รับ-ส่งต่อผู้ป่วย

บริการรับ-ส่งผู้ป่วยทั้งกรณีฉุกเฉินและไม่ฉุกเฉิน

ให้คำปรึกษา

ให้บริการคำปรึกษาต่างๆ ทั้งด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจ

ยืมอุปกรณ์ทางการแพทย์

บริการให้ยืมอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยที่ต้องการอุปกรณ์

ห้องพักพิเศษ

บริการห้องพักพิเศษสำหรับผู้ป่วยที่ต้องการดูแลแบบพิเศษ

ตรวจสุขภาพประจำปี

บริการตรวจสุขภาพประจำปี

ออกตรวจถึงบ้าน

บริการตรวจเยี่ยมผู้ป่วยถึงที่บ้าน

สปา

บริการนวดสปา นวดน้ำมัน อบตัว เพื่อสุขภาพ

บริการอื่นๆ อีกมากมาย

สามารถเข้ารับบริการหรือสอบถามได้ที่โรงพยาบาลอู่ทอง

ผู้บริหาร

ผู้บริหารของโรงพยาบาลอู่ทอง

“แพทย์หญิงสมพิศ จำปาเงิน”

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอู่ทอง

“แพทย์หญิงบุษบง อารยะปราการ”

หัวหน้าฝ่ายองค์กรแพทย์

“นางสาวมณีรัตน์ ทองดีพันธ์”

หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล

“เภสัชกรหญิงฉวีวรรณ ม่วงน้อย”

หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน

“นายวีระชัย แสวงหา”

หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

“นางสาวปรารถนา นุ่มปราณี”

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

“นางสาวเลิศพร เรืองสุขอุดม”

หัวหน้าฝ่ายทันตสาธารณสุข

“นางสาวมณีรัตน์ ทองดีพันธ์”

หัวหน้าฝ่ายศูนย์ประสานการเงิน

“นายวิระศักดิ์ อารมณ์สวะ”

หัวหน้าฝ่ายชันสูตรสาธารณสุข

“นางสาวผาสุข กัลย์จารึก”

หัวหน้าฝ่ายเวชศาสตร์ครอบครัว

“นายธีรยุทธ โพธิกุล”

หัวหน้าฝ่ายรังสีวินิจฉัย

“นางสาวนนทกร บุญบำรุง”

หัวหน้าฝ่ายกายภาพบำบัด

ค่านิยมกระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้กำหนดคุณค่าหลัก (Core Value) ของบุคลากรในวงการ
สธ. 4 ประการ หรือ MOPH ซึ่งประกอบด้วย


M

Mastery หรือเป็นนายตนเอง คือเป็นบุคคลที่หมั่นฝึกฝนตนเองให้มีศักยภาพ ยึดมั่นในความถูกต้อง มีวินัย ปฏิบัติตามกฎระเบียบ บนพื้นฐานของการมีสำนึก รับผิดชอบ คุณธรรม และจริยธรรม

O

Originality หรือเร่งสร้างสิ่งใหม่ คือสร้างสรรค์นวัตกรรม สิ่งใหม่ ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อระบบสุขภาพ

P

People centered หรือใส่ใจประชาชน คือต้องยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการทำงานเพื่อประโยชน์อันดีแก่ประชาชน โดยใช้หลักเข้าใจ เข้าถึง พึ่งได้

H

Humility หรือถ่อมตนอ่อนน้อม คือมีสัมมาคารวะ มีน้ำใจ ให้อภัย รับฟังความเห็น เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต

วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2561

ภาพประทับใจ

รวมภาพต่างๆ ที่น่าประทับใจในโรงพยาบาลอู่ทอง

กิจกรรมรณรงค์การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (2018-06-07)


ทำบุญวันวิสาขบูชา ณ.วัดเขากำแพง (2018-05-29)


ทำบุญวันสงกรานต์ โรงพยาบาลอู่ทอง (2018-04-18)


รณรงค์ต่อต้านทุจริต คอรัปชั่น (2018-01-19)


การแพทย์แผนไทย

การแพทย์แผนไทยของโรงพยาบาลอู่ทอง และยาสมุนไพรที่ผลิตในโรงพยาบาล

ต้นแบบแพทย์แผนไทย...อู่สมุนไพรที่อู่ทอง

เรื่องเล่าต้นแบบ สารคดีชุด พื่นที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติด้านการแพทย์แผนไทย

Web Application

ซอฟต์แวร์เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างโรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

ความรู้ทั่วไป

เอกสารความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ

คู่มือการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

การคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม.pdf

วันที่ลงข้อมูล: 2018-05-21


Integrity and transparency assessment

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

EB1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา)


EB2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือ การวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง


EB3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี


EB4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียด วิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ


EB5 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินตามภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างไร


EB6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน/โครงการ ตามภารกิจของหน่วยงานหรือไม่


EB7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่


EB8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน


EB9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน


EB10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี


EB11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี(ที่ผ่านมา)


EB12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี


EB13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กำไล หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏบัติงานและกำดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ


EB14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบในรอบปีงบประมาณ


EB15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน


EB16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน


EB17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กำไล หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน


EB18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน


EB19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ และกลุ่มดังกล่าวมีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้นหรือไม่


EB20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน


EB21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน


EB22 หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่


EB23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง


EB24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง


EB25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน


EB26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้


ติดต่อโรงพยาบาล

แผนที่สถานที่ตั้งโรงพยาบาลอู่ทอง

220 ม.15 ถ.มาลัยแมน ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160

035-565470

035-565440,035-551422

ข้อร้องเรียน ติชม หรือ ข้อเสนอแนะ

โรงพยาบาลอู่ทอง

หากระบุเลขประจำตัวประชาชนไม่ถูกต้อง จะไม่สามารถส่งข้อร้องเรียนได้